TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kỹ niệm thành lập ĐHQB

Thông báo trang Web 57 năm XD & PT - 10 năm thành lập trường ...

11/12/2015 5:46:10 PM

 Thông báo trang Web 57 năm XD & PT - 10 năm thành lập trường ... Thông báo trang Web 57 năm XD & PT - 10 năm thành lập trường Đại Học ...

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình