Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Du lịch trường Đại học Quảng Bình

4/15/2015 2:41:45 PM

Khoa Kinh tế - Du lịch trường Đại học Quảng Bình có tiền thân là Bộ môn Kinh tế. Khoa đã đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, kế toán từ năm 2007. Khoa là một trong những đơn vị trọng điểm được trường Đại học Quảng Bình đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất, nhân lực và công nghệ nhằm đạt được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế chất lượng cao cho tỉnh Quảng Bình, khu vực và cả nước. Đây là cơ hội rất lớn để Khoa nhanh chóng thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Du lịch trường Đại học Quảng Bình

Một số cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế - Du lịch

GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ - DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KhoaKinh tế - Du lịch trường Đại học Quảng Bình được thành lập năm 2013 trên cơ sởKhoa Kinh tế. Đội ngũ giảng viên của khoa hiện có 19 người, là những cán bộ, giảngviên năng động, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và giảngdạy ở cơ sở giáo dục đại học. Khoa là 1 trong những đơn vị có số lượng sinhviên đông nhất trường Đại học Quảng Bình với trên 1000 sinh viên ở các bậc đàotạo Cao đẳng, Đại học chính quy, liên thông và hệ đại học VHVL, văn bằng 2.Khoa không ngừng lớn mạnh, có nhiều chương trình liên kết với các doanh nghiệp,các cở sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước. 

I. SỨ MỆNH, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 

Sứmệnh:Cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội có chất lượng trong các lĩnh vực kinh tế, kếtoán, kinh tế du lịch, quản lý và quản trị kinh; Nghiên cứu và chuyển giao cáckết quả nghiên cứu cho các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; Tạo môi trườngthuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinhtế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.

 Mụctiêu: Trởthành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn có uy tín trong lĩnh vực kinhtế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Quảng Bình, tiếp cận trình độ các trườngđại học hàng đầu trong nước và tiến tới tiếp cận khu vực.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC & CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Cơ cấu tổ chức

- Chủ nhiệm khoa

- Văn phòng khoa

- Bộ môn Khoa học Kinh tế cơ sở

- Bộ môn Quản trị kinh doanh

- Bộ môn Kế toán

Chức năng nhiệm vụ Khoa Kinh tế:

- Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ở trình độ đại học, cao đẳng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo quy định và theo kế hoạch được giao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà trực tiếp là tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo qui định của pháp luật.

- Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng; trao đổi thông tin khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài nước.

- Cung cấp dịch vụ đào tạo theo các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2020

- Hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngủ để Khoa Kinh tế mở thêm một số ngành mới, tiếp tục tăng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và các địa phương lân cận.

- Về chuyên ngành đào tạo: Ngoài 2 chuyên ngành đang đào tạo hiện nay là quản trị kinh doanh tổng hợp, kế toán doanh nghiệp; Trước mắt sẻ mở thêm các chuyên ngành có nhu cầu xã hội lớn trong năm  2012 – 2013 là ngành kinh tế nông nghiệp & phát triển nông thôn, kế toán ngân hàng, tài chính – ngân hàng, kinh tế phát triển và quản trị kinh doanh du lịch.

- Giai đoạn sau 2015 sau khi Khoa Kinh tế đã hội đủ điều kiện về quy mô cũng như trình độ, Khoa sẽ triển khai đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và ngành kế toán.

- Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn sinh động trong điều kiện hiện nay. Khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của sinh viên, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy và học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. ý

IV. CÁC BẬC VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Các bậc và ngành đã và đang đào tạo

- Đào tạo đại học chính quy chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh

- Đào tạo đại học liên thông hệ chính quy chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh

- Đào tạo đại học văn bằng 2 ngành QTKD

- Đào tạo đại học VHVL (Hệ tại chức cũ) chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh

- Đào tạo cao đẳng chính quy chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh

- Đào tạo đại học liên thông hệ chính quy và VHVL chuyên ngành kế toán từ trung cấp

2. Các bậc và ngành chuẩn bị đào tạo

- Đào tạo đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, tài chính –ngân hàng, QTKD Du lịch

- Đào tạo đại học văn bằng 2 chuyên ngành kế toán

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Các lý thuyết về lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh

- Nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế du lịch, Tài chính – Ngân hàng

- Toàn cầu hoá, khu vực hoá và vấn đề hội nhập vào khu vực và thế giới của nền kinh tế Việt Nam.

- Chiến lược và chính sách phát triển của các địa phương và các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

VI. HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN

- Triển khai hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các đơn vị đào tạo chuyên ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong tỉnh, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước.

- Hợp tác đào tạo các khóa ngắn hạn, nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Đầu tư, Thương mại, nghiên cứu tư vấn theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu. 

Khoa Kinh tế - Du lịch

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình